Planowana zmiana organiacji ruchu w m. Sokolów Młp na drodze wojewódzkiej DW881 w kierunku Łańcuta

W dniu 23.12.2016 roku o godz. 12.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu w m. Sokołów Młp. na drodze wojewódzkiej DW881 (w obrębie realizowanego obiektu 08-WG) . Ruch zostanie przekierowany na wybudowany obiekt 08-WG. Zaplanowano ograniczenie ruchu do 40 km/h oraz ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu - do 31.03.2017r.