Planowana zmiana organizacji ruchu w m. Stobierna w dniu 03.02.2017 r.

W dniu 03.02.2017 roku o godz. 12.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu w m. Stobierna. Zmiana będzie polegała na przekierowaniu ruchu w kierunku Lublina z istniejącej dorgi S-19 na budowany odcinek drogi S-19 w m. Stobierna. Ruch z drogi wojewódzkiej DW-878 w kierunku Lublina będzie odbywał się tak jak dotychczas czyli istniejącym odcinkiem drogi DK-19. Brak będzie możliwości wjechania z drogi DW-878 na dorgę S-19 w kierunku Rzeszowa. Możliwe to będzie na początku istniejącego objazdu drogi DK-19 w rejonie km 457+600. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu - do 30.05.2017r.