Planowana zmiana organizacji ruchu w m. Sokołów Młp. na drodze wojewódzkiej DW 875 w dniu 04.04.2017 r.

W dniu 04.04.2017 roku o godz. 13.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej DW 875 w m. Sokołów Młp. Tymczasowa organizacja ruchu będzie polegała na wprowadzeniu ruchu wahadłowego z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej w rejonie budowy rond.