Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej DP 1366R w rejonie skrzyżowania z drogą krajową DK-19.

W związku z prowadzonymi robotami na łączniku drogi S-19 z drogą krajową DK-19 w dniu 09.06.2017 r. o godz. 12:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu odcinka drogi powiatowej 1366R w rejonie skrzyżowania z drogą krajową DK-19. Planowany termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu - 30 wrzesień 2017 r.  W związku z powyższym zaplanowano następujące objazdy:

Objazd do Wólki Sokołowskiej z kierunku Lublina:

- DK 19 do skrzyżowania z DG nr 108696R w m. Górno, następnie DG nr 108696R do skrzyżowania z DP Nr 1211R, która prowadzi ruch do m. Wólka Sokołowska

Objazd do Wólki Sokołowskiej z kierunku Sokołowa Młp. i Turzy:

- DK 19 do skrzyżowania z DG nr 108696R w m. Górno, następnie DG nr 108696R do skrzyżowania z DP Nr 1211R, która prowadzi ruch do m. Wólka Sokołowska

Objazd do Turzy z kierunku Korczowiska:

- DP Nr 1211R do skrzyżowania z DW Nr 875 w m. Wólka Niedzwiedzka, następnie DW Nr 875 do skrzyżowania z DK Nr 19 w m. Sokołów Młp., kolejno DK Nr 19 do skrzyżowania z DP Nr 1366R w kierunku m. Turza

Objazd do Turzy z kierunku Wólki Niedźwiedzkiej:

- DP Nr 1211R do skrzyżowania z DG Nr 108696R w m. Górno, następnie DG Nr 108696R do skrzyżowania z DK Nr 19, kolejno DK Nr 19 do skrzyżowania z DP NR 1366R w kierunku m. Turza.