Oddanie do ruchu wybudowanego odcinka drogi S-19 na odcinku Sokołów Młp Płn. - Stobierna

1 września 2017r. oddany do ruchu został 12,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej, będący częścią szlaku Via Carpatia. Wykonawcą prac o wartości ok. 290 mln zł było konsorcjum firm, z liderem Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Odcinek S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej ma dł. 12,5 km. Zlokalizowany jest w powiatach: rzeszowskim i łańcuckim, na terenach gmin: Sokołów Małopolski, Trzebownisko, Czarna. Wykonany został w powiązaniu z drogą krajową nr 19 (strona północna) oraz użytkowanym obecnie odcinkiem drogi ekspresowej S19 Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód (strona południowa).Inwestycja realizowana była systemem "optymalizuj + projektuj + buduj”. Zadaniem Wykonawcy była kontynuacja projektowania po wcześniejszej analizie i dokonaniu optymalizacji dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym zezwolenia na realizację inwestycji (ZnRID) oraz wykonanie robót budowlanych i uzyskanie decyzji na użytkowanie drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna wraz z tymczasowym włączeniem do istniejącej DK19 w miejscu przyszłej lokalizacji węzła Sokołów Małopolski Północ. Umowę na realizację tego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej podpisano 5 czerwca 2014r. Umowny termin zakończenia robót określony był na czerwiec br. Jednak z uwagi na budowę tymczasowego łącznika, oddanie S19 do ruchu przesunięte zostało na 1 września br. Rozwiązanie to pozwoli na użytkowanie całego wybudowanego odcinka drogi ekspresowej S19 przy jednoczesnym wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza obręb miasta Sokołów Małopolski  bez konieczności ponoszenia kosztów społecznych a ponadto ograniczy wartość robót traconych podczas budowy kolejnego odcinka S19.