Utrudnienia w ruchu w związku z pracami dot. oznakowania poziomego na drodze S-19

W dniu 04/06/2018 roku na drodze ekspresowej S-19 na odcinku Sokołów Młp.-Stobierna nastąpi wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu. Wdrożenie ma związek z wykonywanymi pracami dot. poprawy parametrów współczynnika odblasku oznakowania poziomego. Zakończenia prac przewidywane jest na dzień 05/06/2018 roku o godz. 24.00.