65 Tydzień 17.10-23.10.2016

Prace w rejonie obiektu 16-PZ
2016-10-21
Widok na budowaną drogę S-19 w rejonie km 457+800
2016-10-21
Widok na budowaną drogę S-19 w rejonie km 459+700
2016-10-21
Widok na budowaną drogę S-19 w rejonie km 460+200
2016-10-21
Wyjazd z MOP Stobierna
2016-10-21