84 Tydzień 27.02-05.03.2017

Widok na MOP Stobierna
2017-03-03
Skropienie warstwy wiążącej na odcinku próbnym w m. Nienadówka
2017-03-03
Układanie warstwy ścieranlej na odcinku próbnym w m. Nienadówka
2017-03-03
Prace w rejonie obiektu 04-PZ
2017-03-02
Wyk. II w-wy podbudowy bitumicznej w km ok. 451+200
2017-03-02
Zamontowane pale pod ekrany przeciwolśnieniowe na obiekcie 10-PZ
2017-03-02