104 Tydzień 17.07-23.07.2017

Widok na łącznik drogi S-19 Z DK-19 od strony Lublina
2017-07-22
Przejazd odcinkiem łącznika drogi S-19 z DK-19
2017-07-22
Przejazd przez obiekti 05-WD
2017-07-22
Przejazd drogą S-19 między obiektem 10-PZ i 08-WG
2017-07-22
Przejazd drogą S-19 w rejonie obiektu 13-WG
2017-07-22
Dojazd do obiektu 14-WD
2017-07-22