109 Tydzień 21.08-27.08.2017

23.08.2017 Budowa altan wypoczynkowych na MOP Stobierna
2017-08-23
Samodzielne wygrodzenie herpetologiczne przy 18-APZ
2017-08-23
Przejazd łącznikiem drogi S-19 z DK-19
2017-08-23