Multimedia - Galeria zdjęć

GWN w km 453+050
Nasyp pomiędzy obiektami 11PZ i 12PG
Podbudowa C3-4 przy 02PZ
Podbudowa z kruszywa łam. przed 03PZ
Podbudowa z kruszywa łam. przed 03-PZ
Montaż belek na obiekcie 17-WE
Montaż belek na obiekcie 17-WE
Montaż belek na obiekcie 17-WE
Transport belek
Zasypki na obiekcie 24-PZ