Multimedia - Galeria zdjęć

Podbudowa C3/4 w rejonie km 456+800
Podbudowa z kruszywa łam 0-31,5km 457+600
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego w rejonie km 452+800
Warstwa ulepszonego podłoża w rejonie km 453+300
Warstwa ulepszonego podłoża w rejonie km 453+600
Wykonywanie podbudowy C3/4 w rejonie km 450+100
Wykonywanie warstwy odsączającej w rejonie km 453+600
Obiekt 05-WD
Obiekt 05-WD
Obiekt 08-WG
Obiekt 08-WG
Obiekt 13-WG
Obiekt 14-WD
Obiekt 14-WD
Obiekt 15-PZ
Obiekt 17-WE
Obiekt 18-PZ
Obiekt 20-PZ
Obiekt 25-PZ