Multimedia - Galeria zdjęć

Bloki kotwiące sprężenia obiektu 14-WD
Sprężanie na obiekcie 14-WD
Sprężanie na obiekcie 14-WD
Montaż splotów kabli sprężających - obiekt 14-WD
Nasyp w rejonie 09PZ
Prace w rejonie km 458+400
Odcinek próbny podbudowy z betonu asfaltowego w rejonie km 449+500 I w-wa
Odcinek próbny podbudowy z betonu asfaltowego w rejonie km 449+500 II w-wa
Podudowa z kruszywa łamanego w rejonie km 453+500
Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego w rejonie km 449+900
Humusowanie skarp w rejonie km ok. 449+700 - 450+100
Drenaż drogowy w rejonie km 450+900
Izolacja z papy termozgrzewanej na obiekcie 17-WE
Montaż rusztowania ustroju nośnego nad DP1217R
Obiekt 05-WD
Prace przy wykonywaniu oświetlenia - węzęł Sokołów Młp
Prace przy wykonywaniu oświetlenia - węzęł Sokołów Młp_2
Wykonywanie zaspypki z gruntu zbrojonego przy obiekcie 05-WD
Zbrojenie segmentu P4-P5 ustrou nośnego - obiekt 14-WD