Multimedia - Galeria zdjęć

Obiekt 08-WG
Podbudowa z kruszywa łamanego w km ok. 450+900
Prace na terenie przyszłego MOP Stobierna
Prace w rejonie Łącznicy Ł-2 Węzła Sokołów Młp.
Prace w rej. Łącznicy Ł-3
Przepust żelbetowy w rej. MOP NIenadówka
Roboty brukarskie na DW875
Studzienka 126 w km. 459+626
Układanie warstwy wiążącej w rejonie obiektu 17-WE
Umocnienie cieku geokratą z narzutem kamiennym - obiekt 16-PZ
Umocnienie skarp rowu darnią - rów S-5
Warstwa wiążąca w rej obiektu 13-WG
Warstwa wiążąca w rejonie km 454+100
Widok na drogę S-19 w rejonie km 458+100
Widok na obiekt 22-WD
Widok w kierunku półn. w rej. 05WD
Zbrojenie płyt przejściowych - obiekt 09-PZ