Multimedia - Galeria zdjęć

Łącznica Ł-4
Montaż desek gzymsowych na obiekcie 14-WD
Podbudowa bitumiczna w km ok. (450+700-451+000)
Podbudowa bitumiczna w km ok. (450+700-451+000)
Podbudowa bitumiczna w km ok. (450+700-451+000)
Prace w rejonie km ok. 451+700
Warstwa wiążąca w km ok. 451+900
Warstwa wiążąca w rej, km 455+000
Warstwa wiążąca w rej. km 457+600
Widok na budowaną drogę S-19 w rej. km 459+300
Widok na budowaną drogę S-19 w rejonie obiektu 13-WG