Multimedia - Galeria zdjęć

Widok na budowaną drogę S-19 w rej. km 458+000 - kierunek Lublin
Widok na budowaną drogę S-19 w rej. km 458+000 - kierunek Rzeszów
Widok na obiekt 17-WE
Widok na plac budowy w rejonie km 460+500
Umocnienie rowów w rej km 460+550
Prace przy obiekcie 13-WG
Widok na obiekt 22-WD
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P km ok. 451+200 (w-wa dolna)
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P (w-wa górna) w km 451+100
Prace w rejonie Węzła Sokołów Młp
Prace w rejonie obiektu 09PZ
Warstwa wiążąca km ok 449+500
Warstwa wiążąca w km ok. 450+400
Widok w kier. północnym w rejonie obiektu 05WD