Multimedia - Galeria zdjęć

Tablica informacyjna na DW 875 przy obiekcie 05-WD
Tablica informacyjna na DW 875 przy obiekcie 05-WD
Tablica informacyjna na w rejonie km 461+500
Tablica informacyjna na w rejonie km 461+500
Korytka skarpowe pomiędzy obiektami 04-PG i 05-WD
Widok na budowaną drogę S-19 w km 457+800
Widok na budowaną drogę S-19 w rejonie km 455+650
Obiekt 03-PZ
Prace przy obiekcie 01-PZ
Obiekt 08-WG
Obiekt 12-PG
Obiekt 13-WG
Obiekt 16-PZ
Obiekt 17-WE
Stawianie fundamentów betonowych pod słupy oświetleniowe w. Sokołów Młp
Stawianie fundamentu MOP Stobierna
Układanie kabli oświetleniowych węzeł Sokołów Młp
Układanie kabli oświetleniowych węzeł Sokołów Młp_2