Multimedia - Galeria zdjęć

Fundament pod słupa - węzeł Sokołów Młp
Tablica elektryczna - MOP Stobierna
Kanalizacja kablowa SZR w rej km 449+100
Kanalizacja kablowa SZR w rej. km 449+170
Studnia kablowa 2 SZR w rej, km 449+171
Montaż geomembrany Zbiornik MOP Nienadówka
Montaż na dnie zbiornika płyt ażurowych YOMB Nienadówka
Podsypka piaskowa pod płyty YOMB
Stelaże montażowe pod pisuary
Zabudowa stelaży ścianką maskującą - MOP Stobierna
Krawężniki granitowe na DW 875 w rej. obiektu 05-WD
Pale pod ekrany przeciwolośnieniowe na obiekcie 01-PZ
Prace w rejonie obiektu 14-WD
Układanie warstw podbudowy bitumicznej w rej, km 455+000
Umocnienie skarpy w rejonie obiektu 13-WG
Zagęszczanie podbudowy bitumicznej w rej. obiektu 01-PZ
Zagęszczanie wartswy podbudowy bitumicznej w km 454+400