Multimedia - Galeria zdjęć

Budowa łącznika drogi DW-878 z DK-19
Budowa nasypu w m. Stobierna w rej. km 461+100
Drenaże płytowe w rej. obiektu 08-WG
Podbudowa C8-10 na DD01
Podbudowa z kruszywa łam. w rej. 11PZ
Prace brukarskie - MOP Stobierna
Umocnienie skarp matami przeciwerozyjnymi w rej. 13WG
Warstwa odsączająca na drodze DD09
Warstwa podbudowy bitumicznej - MOP Stobierna
Warstwa wiążąca - Mop Stobierna
Widok na łącznicę Ł3
Widok na MOP Stobierna
Widok na plac budowy w rejonie obiektu 08-WG
Widok na węzeł w kier. Leżajska
W-wa wiążąca w rej. 01PZ
W-wa wiążąca w rej. 07PZ
Zbiornik ppoż MOP Stobierna
Schody terenowe Zbiornik MOP Stobierna
Umocnienie Płytką typu EKO 40x60x10 z wypełnieniem otworów żwirem Zbiornik MOP Stobierna
System Zarządzania Ruchem Kanalizacja kablowa st. 86-87
System zarządzania Ruchem Studzienka 89
Pętla ogrzewania podłogowego MOP Stobierna
Folia izolacyjna -ogrzewanie podłogowe - MOP Stobierna