Multimedia - Galeria zdjęć

Budynek WC Mop Nienadówka - tynki zewnętrzne
Budynek WC Mop Stobierna - tynki zewnętrzne
Podbudowa C3/4 na drodze DD07
Podbudowa z kruszyawa łamanego na drodze DD10
Praca brukarskie na pierścieniu ronda od str. Sokołowa Młp.
Umocnienie rowu melioracyjnego T-6 kruszywem w geokracie w km 452+689 str. P S-19
Umocnienie rowu melioracyjnego T-6 kruszywem w geokracie, kiszką faszynową i darniną w km 452+689 str. L S-19
Węzeł - widok w kier. Leżajska
Węzeł - widok w kier. Sokołowa Młp.
W-wa ścieralna na drodze DD09
W-wa wiążąca na drodze DD03
W-wa wiążąca na drodze M03- MOP Nienadówka
Zastawka kanalizacyjna w rowie - Z-1 w km 452+672 str. P S-19
Zbiornik p-poż, budynek WC Mop Nienadówka