Multimedia - Galeria zdjęć

Altany na MOP Stobierna
Droga dojazdowa w rej. obiektu 15-PZ
Ławka - MOP Stobierna
Obiekt 22-WD
Plac zabawa z ogrodzeniem - MOP Stobierna
Ściek skarpowy - obiekt 17-WE
Umocnienie rowu plytami ażurowymi w rej. obiektu 17-WE
Widok na drogę dojazdową w rej. 15-PZ
Widok na drogę S19 w rej. 16-PZ
Widok na drogę S19 w rej. obiektu 16-PZ
Widok na obiekt 16-PZ
Widok na obiekt 17-WE od stroy Rzeszowa
Widok na obiekt 17-WE
Widok na obiekt15-PZ
Wygrodzenie rowu z siatką herpetologiczną
Wytyczenie pod umocnienie rowu
Zatoka dla autobusów MOP Stobierna