Multimedia - Galeria zdjęć

Budowa tymczasowych płotków herpetologicznych w rejonie obiektu 06-APZ
Prace przy obiekcie 17-WE
Prace w rejonie km 458+900
Prace w rejonie obiektu 05-WD
Widok na nasyp przeciążeniowy w rejonie km 450+800
Widok na nasyp przeciążeniowy w rejonie km 450+800
Widok na nasyp przeciążeniowy w rejonie km 452+200
Widok na obiekt 04-PG
Widok na obiekt 08-WG
Widok na obiekt 10-PZ
Widok na obiekt 11-PZ
Widok na obiekt 14-WD
Widok na obiekt 14-WD
Widok na plac budowy w rejonie km 453+700
Widok na plac budowy w rejonie km 457+400
Widok w rejonie km 453+200
Widok w rejonie km 453+700
Widok w rejonie km 456+000 w kierunku Lublina
Widok w rejonie km 459+800 w kierunku Lublina
Widok w rejonie km 459+800 w kierunku Rzeszowa