Aktualności - ważne informacje

Rozpoczęcie przerwy zimowej w Robotach z dniem 15 grudnia 2016r.
Zgodnie Umową nr 2811/14/2014 zawartej pomiędzy Zamawiającym (GDDKiA) i Wykonawcą (Aldesa) okres 15 grudnia-15 marca jest wyłączony z Czasu na Ukończenie (przerwa zimowa). Jednak w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca będzie mógł kontynuować prace również w tym okresie.
2017.01.07
Czytaj więcej
Planowana zmiana organiacji ruchu w m. Sokolów Młp na drodze wojewódzkiej DW881 w kierunku Łańcuta
W dniu 23.12.2016 roku o godz. 12.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu w m. Sokołów Młp. na drodze wojewódzkiej DW881 (w obrębie realizowanego obiektu 08-WG) w kierunku Łańcuta
2016.12.23
Czytaj więcej
Planowana zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej DK-19 w m. Stobierna w dniu 05.12.2016r.
W dniu 05.12.2016 roku o godz. 13.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej DK-19 od km 457+617 do km 458+722 (w obrębie realizowanego obiektu 17-WE) oraz drogi gminnej do przysiółka Poręba.
2016.11.24
Czytaj więcej