Aktualności - ważne informacje

Planowana zmiana organiacji ruchu w m. Sokolów Młp na drodze wojewódzkiej DW881 w kierunku Łańcuta
W dniu 23.12.2016 roku o godz. 12.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu w m. Sokołów Młp. na drodze wojewódzkiej DW881 (w obrębie realizowanego obiektu 08-WG) w kierunku Łańcuta
2016.12.23
Czytaj więcej
Planowana zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej DK-19 w m. Stobierna w dniu 05.12.2016r.
W dniu 05.12.2016 roku o godz. 13.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej DK-19 od km 457+617 do km 458+722 (w obrębie realizowanego obiektu 17-WE) oraz drogi gminnej do przysiółka Poręba.
2016.11.24
Czytaj więcej
Podpisanie Umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
W dniu 18 października 2016 roku GDDKiA podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Instytucją Pośredniczącą umowę na dofinansowanie Projektu pt. Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. Sokołów Małopolski Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe. Wysokość dofinansowania UE: 412 806 332,82 zł
2016.10.19
Czytaj więcej