Aktualności - ważne informacje

Podpisanie Umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
W dniu 18 października 2016 roku GDDKiA podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Instytucją Pośredniczącą umowę na dofinansowanie Projektu pt. Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. Sokołów Małopolski Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe. Wysokość dofinansowania UE: 412 806 332,82 zł
2016.10.19
Czytaj więcej
Ostateczność decyzji ZRiD
Wydanie ostatecznej decyzji ZRiD
2016.07.06
Czytaj więcej
Zakończenie przerwy zimowej w Robotach
W dniu 15.03.2016 zakończył się okres przerwy zimowej i z dniem 16.03.2016 Wykonawca kontynuuje prace w oparciu o obwiązujący Program Robót.
2016.05.13
Czytaj więcej