Aktualności - ważne informacje

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRiD
W dniu 30.01.2015 roku zostało opublikowane Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego, w którym zawiadamia o wszczęciu postępowania...
2015.04.28
Czytaj więcej
Złożenie wniosku o wydanie decyzji
W dniu 27.11.2014 r działając w imieniu Generalnego Dyrektora Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawca złożył do Wojewody Podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Postępowanie będzie prowadzone w oparciu przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn, zm) oraz kodeks postępowania administracyjnego. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy m.in. pozyskaniu gruntów pod inwestycję drogową, a jednym z jej integralnych elementów jest podział nieruchomości lub wskazanie gruntów, które na mocy tej decyzji stają się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
2014.11.27
Czytaj więcej
Zakończenie weryfikacji Dokumentów Wykonawcy
Zespół Inżyniera Kontraktu zakończył weryfikacje Dokumentów Wykonawcy (projekt architektoniczno-budowlany, Raport ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) oraz przekazał Wykonawcy uwagi celem ustosunkowania się oraz naniesienia niezbędnych poprawek. Poprawny pod względem obowiązujących przepisów oraz decyzji administracyjnych projekt budowlany jest niezbędny do uzyskania decyzji o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).
2014.11.18
Czytaj więcej