Aktualności - ważne informacje

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
W dniu 30.01.2015 roku zostało opublikowane Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego. Czytaj wiadomość aby pobrać.
2015.04.28
Czytaj więcej
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRiD
W dniu 30.01.2015 roku zostało opublikowane Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego, w którym zawiadamia o wszczęciu postępowania...
2015.04.28
Czytaj więcej
Złożenie wniosku o wydanie decyzji
W dniu 27.11.2014 r działając w imieniu Generalnego Dyrektora Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawca złożył do Wojewody Podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Postępowanie będzie prowadzone w oparciu przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn, zm) oraz kodeks postępowania administracyjnego. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy m.in. pozyskaniu gruntów pod inwestycję drogową, a jednym z jej integralnych elementów jest podział nieruchomości lub wskazanie gruntów, które na mocy tej decyzji stają się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
2014.11.27
Czytaj więcej