Aktualności - ważne informacje

Rozpoczęcie przerwy zimowej w Robotach z dniem 15 grudnia 2015r.
Zgodnie Umową nr 2811/14/2014 zawartej pomiędzy Zamawiającym (GDDKiA) i Wykonawcą (Aldesa) okres 15 grudnia-15 marca jest wyłączony z Czasu na Ukończenie (przerwa zimowa). Jednak w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca będzie mógł kontynuować prace również w tym okresie.
2016.05.13
Czytaj więcej
Rozpoczęcie robót budowlanych
W dniu 23.07.2015 Wykonawca formalnie rozpoczął roboty budowlane
2015.09.11
Czytaj więcej
Wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD)
Wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).
2015.07.15
Czytaj więcej