Zaawansowanie finansowe

Środki finansowe wypłacane są Wykonawcy na podstawie zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu Przejściowych Świadectw Płatności (PŚP). Aktualna wartość środków finansowych, wypłaconych Wykonawcy (bez uwzględnienia wypłaconej zaliczki) wg stanu na dzień 31.01.2018r. wynosi 277 177 630,09 zł brutto co daje zaawansowanie na poziomie 95,59 % w stosunku do wartości kontraktowej, która wynosi 289 978 814,46 zł brutto.

30.09.2014
31.10.2014
30.11.2014
31.12.2014
31.01.2015
28.02.2015
31.03.2015
30.04.2015
31.05.2015
30.06.2015
31.07.2015
31.08.2015
30.09.2015
31.10.2015
30.11.2015
31.12.2015
31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
30.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
31.07.2016
31.08.2016
30.09.2016
31.10.2016
30.11.2016
31.12.2016
31.01.2017
28.02.2017
31.03.2017
30.04.2017
31.05.2017
30.06.2017
31.07.2017
31.08.2017
30.09.2017
31.10.2017
30.11.2017
31.12.2017
31.01.2018