Zaawansowanie finansowe

Środki finansowe wypłacane są Wykonawcy na podstawie zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu Przejściowych Świadectw Płatności (PŚP). Aktualna wartość środków finansowych, wypłaconych Wykonawcy (bez uwzględnienia wypłaconej zaliczki) wg stanu na dzień 30.11.2018r. wynosi 287 666 340,15 zł brutto co daje zaawansowanie na poziomie 100 % w stosunku do wartości kontraktowej, która wynosi 287 666 340,15 zł brutto (z uwzględnienim Polecenia Zmiany nr 1.1 oraz przysługującej Wykonawcy waloryzacji).

30.09.2014
31.10.2014
30.11.2014
31.12.2014
31.01.2015
28.02.2015
31.03.2015
30.04.2015
31.05.2015
30.06.2015
31.07.2015
31.08.2015
30.09.2015
31.10.2015
30.11.2015
31.12.2015
31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
30.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
31.07.2016
31.08.2016
30.09.2016
31.10.2016
30.11.2016
31.12.2016
31.01.2017
28.02.2017
31.03.2017
30.04.2017
31.05.2017
30.06.2017
31.07.2017
31.08.2017
30.09.2017
31.10.2017
30.11.2017
31.12.2017
31.01.2018
28.02.2018
31.03.2018
30.04.2018
31.05.2018
30.06.2018
31.07.2018
31.08.2018
30.09.2018
31.10.2018
30.11.2018