Utrudnienia w ruchu w związku z realizacją budowy odcinka drogi ekspresowej S-19 na odcnku Sokołów Młp. - Stobierna

L.p. Odcinek Data powstania Przyczyna Skutek Przewidywana data zakończenia Status
1 S-19 od km 460+500 do km 462+400. 14.09.2015 Budowa drogi S-19 Zwężenie jezdni do dwóch pasów ruchu. Ograniczenie dozwolonej prędkości do 50 km/h. 31.12.2016 Aktualne
2

DK-19 od km 454+650 do 455+200

14.09.2015 Budowa drogi S-19 Ograniczenie prędkości do 50 km/h, informacja o robotach drogowych i wyjazdach z budowy 31.12.2016 Aktualne
3 DW881 w m. Sokołów Młp w kierunku na Łańcut od km 1+100 do 1+500 19.09.2015 Budowa obiektu mostowego Ograniczenie prędkości do 50 km/h, informacja o robotach drogowych i wyjazdach z budowy 31.12.2016 Nieaktualne
4 DW875 w m. Sokołów Młp w kierunku na Leżajsk od km 55+350 do km 55+920 19.09.2015 Budowa obiektu mostowego Ograniczenie prędkości do 40 km/h, informacja o robotach drogowych i wyjazdach z budowy 30.04.2017 Aktualne
5 DK-19 w m. Stobierna od km 457+900-458+550 29.01.2016 Budowa obiektu mostowego Ograniczenie prędkości do 50km/h,, zakaz wyprzedzania, informacja o robotach drogowych i wyjazdach z budowy 31.12.2016 Aktualne
6 S-19 w m. Stobierna 18.08.2016 Budowa drogi S-19 Przekierowanie ruchu z Sokołowa Młp w kierunku Rzeszowa na drogę wojewódzką nr 878, Ruch na drodze S-19 w kierunku Rzeszowa i autostrady A4 możliwy od węzła "Jasionka". 30.10.2016 Nieaktualne
7 DK-19 w m. Stobierna od km 457+617 do km 458+722 (w obrębie realizowanego obiektu 17-WE) oraz drogi gminnej do przysiółka Poręba 05.12.2016 Zapewnienie ciągłości przejazdu na drodze krajowej DK-19 Przekierowanie ruchu z drogi krajowej DK-19 na odcinek budowanej drogi ekspresowej S-19 w rejonie obiektu 17-WE (ruch pod obiektem). Ograniczenie prędkości do 50 km/h (na wjeździe i wyjeździe z do 40km/h) 30.04.2017 Aktualne
8 DW-881 w m. Sokołów Małopolski w obrębie realizowanego obiektu 08-WG 23.12.2016 Zapewnienie ciągłości przejazdu na DW881 Przekierowanie ruchu z na drodze wojewódzkiej DW881 w kierunku Łańcuta na obiekt 08-WG. Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną z ograniczeniem prędkości do 40km/h. 31.03.2017 Aktualne
9 Połączenie istniejącej drogi DK-19 z budowaną drogą S-19 w m. Stobierna 03.02.2017 Budowa drogi S-19 Ruch z drogi wojewódzkiej 878 w kierunku Lublina będzie odbywał się tak jak dotychczas, czyli DK-19,  natomiast ruch z dorgi S-19 w kierunku Lublina zostanie przekierowany na budowany odcinek drogi S-19 z ograniczeniem prędkości do 50km/h 30.05.2017 Aktualne
10 Połączenie istniejącej drogi DK-19 z budowaną drogą S-19 w m. Stobierna 20.03.2017 Budowa drogi S-19 Wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na skrzyżowniu drogi wojewódzkiej DW 878  drogą krajową DK-19 w m. Stobierna 30.04.2017 Aktualne
11 Droga wojewódzka DW 875 w rejonie budowanego węzła Sokołów Młp. 04.04.2017 Budowa węzła Sokołów Młp. Wprowadzeniu ruchu wahadłowego z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej w rejonie budowy rond. 30.04.2017 Aktualne
12 Droga Powiatowa Nr 1366R w rejonie skrzyżowania z DK-19 09.06.2017 Budowa łącznika drogi S-19 z drogą krajową DK-19 Zamknięcie drogi powiatowej w DP 1366R w rejonie skrzyżowania z DK-19 oraz skierowanie ruchu na objazdy 30.09.2017 Aktualne