Wizualizacja

Animacja przedstawiająca planowany przebieg drogi ekspresowej S-19 na odcinku Sokołów Młp. - Stobierna