W ramach realizowanej inwestycji zostaną wykonane następujące obiekty:

 

Przepust 01PZ w km 449+185,54

Przepust 01PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla zwierząt średnich zintegrowanego z ciekiem wodnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 8,59 m;
 • długość całkowita – 17,20 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt –2x3,5 m;
 • światło poziome przepustu – 8,09 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przepust 02PZ w km 449+615,4

Przepust 02PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla płazów zintegrowane z ciekiem wodnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 2,49 m;
 • długość całkowita – 16,90 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt –2x0,75 m;
 • światło poziome przepustu – 2,24 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przepust 03PZ w km 450+553,76

Przepust 03PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla małych zwierząt zintegrowane z ciekiem wodnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 5,14 m;
 • długość całkowita – 42,96 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt –2x1,58 m;
 • światło poziome przepustu – 4,74 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przejazd gospodarczy 04PG w km 450+568,93

Przejazd 04PG jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejazdu gospodarczego ze zintegrowanym przejściem dla zwierząt średnich.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 9,0 m;
 • długość całkowita – 31,67 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt – 8,5 m;
 • skrajnia pozioma przejazdu gospodarczego – 8,5 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Wiadukt - 05WD w km 451+025,3

Projektowany obiekt przeznaczony jest do przeprowadzenia drogi ekspresowej S-19 nad drogą wojewódzką nr 875.

 • schemat statyczny – belka swobodnie podparta z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu T-21;
 • rozpiętość teoretyczna – 21,1m;
 • kąt skosu – 82,9º;
 • obiekt w łuku poziomym o promieniu – R=1800m;         
 • długość całkowita – 22,27 m;
 • szerokości użytkowe (jezdnia lewa) – 2,50 pas awaryjny + 2×3,50 m jezdnia;
 • szerokości użytkowe (jezdnia prawa) – 2,50 pas awaryjny + 2×3,50 m jezdnia;
 • szerokość całkowita – 12,65+0,1+12,65=25,40 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;
 • podpory skrajne – przyczółki masywne;
 • posadowienie podpór – pośrednie na palach wbijanych;

 

Przepust 06PZ w km 451+372,9

Przepust 06PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla płazów zintegrowane z ciekiem wodnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 7,16 m;
 • długość całkowita – 42,54 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt –2x2,2 m;
 • światło poziome przepustu – 6,61 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przepust 06APZ

Przepust 06APZ jest usytuowany w ciągu drogi dojazdowej obok projektowanej drogi ekspresowej S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla płazów zintegrowane z ciekiem wodnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 7,01 m;
 • długość całkowita – 13,21 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt –2x2,2 m;
 • światło poziome przepustu – 6,61 m;
 • klasa obciążenia – klasa B wg PN/85/S-10030;

 

Przepust 07PZ w km 451+514,9

Przepust 07PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla płazów zintegrowane z ciekiem wodnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 4,87 m;
 • długość całkowita – 29,64 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt –2x1,51 m;
 • światło poziome przepustu – 4,53 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przepust 07APZ

Przepust 07APZ jest usytuowany w ciągu drogi dojazdowej obok projektowanej drogi ekspresowej S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla płazów zintegrowane z ciekiem wodnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 4,83 m;
 • długość całkowita – 12,40 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt –2x1,51 m;
 • światło poziome przepustu – 4,53 m;
 • klasa obciążenia – klasa B wg PN/85/S-10030;

 

Wiadukt - 08WG w km 452+388,57

Wiadukt nad drogą ekspresową S-19 oraz drogą dojazdową nr 9 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881.

 • schemat statyczny – ramownica dwuprzęsłowa, przestrzenna o konstrukcji z belek strunobetonowych typu T-24 zespolona monolitycznie z filarem;
 • rozpiętość teoretyczna – 2×24,44 m (w osi drogi);
 • kąt skosu – 78,3º;
 • długość całkowita – 49,89 m;
 • szerokości użytkowe – 2×3,5 m jezdnia + 2x2,9 m chodniki;
 • szerokość całkowita – 15,60 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;
 • podpory skrajne – przyczółki masywne;
 •  podpory pośrednie – słupowe;
 • posadowienie podpór – pośrednie na palach wbijanych.

 

Przepust 09PZ w km 452+686,58

Przepust 09PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla małych zwierząt zintegrowane z ciekiem wodnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 5,95 m;
 • długość całkowita – 16,9 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt –2x1,85 m;
 • światło poziome przepustu – 5,55 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przepust 10PZ w km 452+978,13

Przepust 10PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla średnich zwierząt.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 6,8 m;
 • długość całkowita – 17,2 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt – 6,4 m;
 • światło poziome przepustu – 6,4 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przepust 11PZ w km 454+261,32

Przepust 11PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla średnich zwierząt zintegrowane z ciekiem wodnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 10,52 m;
 • długość całkowita – 20,95 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt – 2x3,5 m;
 • światło poziome przepustu – 9,82 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przejazd gospodarczy 12PG w km 454+415,34

Przejazd 12PG jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejazdu gospodarczego.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 9,5 m;
 • długość całkowita – 22,37 m;
 • skrajnia pozioma przejazdu gospodarczego – 2x3,0+2x1,5=9,0 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Wiadukt - 13WG w km 455+351,4

Wiadukt nad drogą ekspresową S-19 w ciągu drogi dojazdowej nr 14.

 • schemat statyczny – ramownica dwuprzęsłowa, przestrzenna o konstrukcji z belek strunobetonowych typu T-21 zespolona monolitycznie z filarem;
 • rozpiętość teoretyczna – 2×21,775 m (w osi drogi);
 • kąt skosu – 85,1º;
 • długość całkowita – 44,56 m;
 • szerokości użytkowe – 2×2,75 m jezdnia + 1,50 m chodnik;
 • szerokość całkowita – 9,65 m;
 • klasa obciążenia – klasa B wg PN/85/S-10030;
 • podpory skrajne – przyczółki masywne;
 • podpory pośrednie – słupowe;
 • posadowienie podpór – pośrednie na palach wbijanych.

 

Most - 14WD w km 455+829,15

Projektowany obiekt przeznaczony jest do przeprowadzenia drogi ekspresowej S-19 nad ciekiem wodnym, drogą powiatową, drogą gminną oraz przejściem dla zwierząt.

 • schemat statyczny – belka ciągła, pięcioprzęsłowa; konstrukcja belkowo-płytowa, sprężona;
 • rozpiętość teoretyczna – 28,2+3x33,2+28,2 m;
 • kąt skosu – 90º;
 • długość całkowita – 157,20 m;
 • szerokości użytkowe – 3×3,50 m jezdnia; 0,9 m i 1,45 m chodniki robocze;
 • szerokość całkowita – 17,67 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;
 • podpory skrajne – przyczółki masywne;
 • podpory pośrednie – słupowe;
 • posadowienie podpór – pośrednie na palach wierconych;

 

Przepust 15PZ w km 457+203,76

Przepust 15PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla płazów.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 1,7 m;
 • długość całkowita – 16,9 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt – 1,5 m;
 • światło poziome przepustu – 1,5 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przepust 16PZ w km 458+360,41

Przepust 16PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla małych zwierząt zintegrowane z ciekiem wodnym

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 5,86 m;
 • długość całkowita – 16,9 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt – 2x1,82 m;
 • światło poziome przepustu – 5,46 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przepust 16APZ

Przepust 16APZ jest usytuowany w ciągu drogi dojazdowej obok projektowanej drogi ekspresowej S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla zwierząt małych zintegrowane z ciekiem wodnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 5,86 m;
 • długość całkowita – 13,40 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt –2x1,82 m;
 • światło poziome przepustu – 5,46 m;
 • klasa obciążenia – klasa B wg PN/85/S-10030;

 

Wiadukt (przejście górne dla zwierząt) - 17WE w km 458+615,3

Konstrukcja wiaduktu składa się z 3 obiektów: 17AWE nad trasą główną S19, 17BWE nad DK19 oraz 17CWE nad drogą dojazdową nr 19. Obiekt 17AWE zaprojektowano jako dwuprzęsłowy o konstrukcji z belek prefabrykowanych typu T21, obiekt 17BWE zaprojektowano jako jednoprzęsłowy o konstrukcji z belek prefabrykowanych typu T15, obiekt 17CWE zaprojektowano jako ramę żelbetową.

 

 • schematy statyczne:
 • belka dwuprzęsłowa, zespolona z podporą środkową (17AWE):
 • belka jednoprzęsłowa, swobodnie podparta (17BWE);
 • ramownica żelbetowa (17CWE):
 • rozpiętości teoretyczne – 2x21,7 m (17AWE), 14,9 m (17BWE), 9,5 m (17CWE);
 • światło pod obiektami – 2×20,65 m (17AWE), 13,8 m (17BWE), 9,0 m (17CWE);
 • szerokość obiektów – 60,40 m (17AWE), 70,40 m (17BWE), 68,42 m (17CWE);
 • klasa obciążenia – klasa C wg PN/85/S-10030;
 • podpory skrajne – przyczółki masywne (17AWE i 17BWE), ściany ramownicy (17CWE):
 • podpory pośrednie – słupowe (17AWE);
 • posadowienie podpór – bezpośrednie.

 

 

Przepust 18PZ w km 458+744,5

Przepust 18PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla płazów zintegrowane z ciekiem wodnym

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 3,69 m;
 • długość całkowita – 17,5 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt – 2x1,13 m;
 • światło poziome przepustu – 3,39 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przepust 18APZ

Przepust 18APZ jest usytuowany w ciągu drogi dojazdowej obok projektowanej drogi ekspresowej S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla zwierząt małych zintegrowane z ciekiem wodnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 5,86 m;
 • długość całkowita – 13,40 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt –2x1,82 m;
 • światło poziome przepustu – 5,46 m;
 • klasa obciążenia – klasa B wg PN/85/S-10030;

 

Przepust 19PZ w km 459+806,12

Przepust 19PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla małych zwierząt zintegrowanego z rowem melioracyjnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 6,93 m;
 • długość całkowita – 27,78 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt – 2x2,16 m;
 • światło poziome przepustu – 6,48 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przepust 20PZ w km 459+893,64

Przepust 20PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla małych zwierząt zintegrowanego z rowem melioracyjnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 4,94 m;
 • długość całkowita – 24,52 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt – 2x1,53 m;
 • światło poziome przepustu – 4,49 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przepust 21PZ w km 460+360,51

Przepust 21PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla płazów zintegrowanego z rowem melioracyjnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 2,35 m;
 • długość całkowita – 26,94 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt – 2x0,75 m;
 • światło poziome przepustu – 2,10 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Wiadukt 22WD w km 460+446,21

Wiadukt 22WD jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejazdu dla drogi dojazdowej.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 9,5 m;
 • długość całkowita – 10,00 m;
 • światło poziome pod obiektem – 9,0 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przepust 23PZ w km 460+545,02

Przepust 23PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla płazów zintegrowanego z rowem melioracyjnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 2,43 m;
 • długość całkowita – 37,12 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt – 2x0,75 m;
 • światło poziome przepustu – 2,18 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przepust 24PZ w km 461+213,11

Przepust 24PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla małych zwierząt.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 2,0 m;
 • długość całkowita – 34,96 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt – 1,75 m;
 • światło poziome przepustu – 1,75 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;

 

Przepust 25PZ w km 461+398,37

Przepust 25PZ jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla płazów zintegrowanego z rowem melioracyjnym.

 • schemat statyczny – ramownica żelbetowa, jednoprzęsłowa;
 • rozpiętość teoretyczna – 1,68 m;
 • długość całkowita – 41,33 m;
 • skrajnia pozioma dla zwierząt – 2x0,5 m;
 • światło poziome przepustu – 1,5 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;