SIEĆ WODOCIĄGOWA

Zgodnie z wydanymi przez Gestorów sieci warunkami technicznymi, oraz w nawiązaniu do  istniejących czynnych wodociągów, przewidziano do wykonania następujące roboty budowlano montażowe obejmujące:

 1. W2 KOLIZJA – Przebudowa przewodu Dz 160mm z rur PE trójwarstwowych SDR 11
  w km 3+314 (452+411) – 87,0mb
 2. W3 – PRZYŁĄCZE MOP Nienadówka – w km 5+762 (454+859)
 1. Budowa przewodu Dz 110mm z rur PE trójwarstwowych SDR 11 – 233,0 mb
 2. Budowa przewodu Dz 110mm z rur PE-HD SDR 17 – 68,0 mb
 3. Budowa przewodu Dz 90mm z rur PE-HD SDR 17 – 166,0 mb
 4. Budowa przewodu Dz 40mm z rur PE-HD SDR 17 – 5,0 mb
 5. Budowa przewodu Dz 32mm z rur PE-HD SDR 17 – 19,0 mb
 1. W4 KOLIZJA - Przebudowa przewodu Dz 160mm z rur PE trójwarstwowych SDR 11
  w km 6+742 (455+839) – 55,0 mb
 2. W5 KOLIZJA – Likwidacja istniejących przyłączy Dn 32mm - w km ok. 6+841 (455+938) – 278,0 mb
 3. W6 KOLIZJA - Przebudowa przewodu Dz 160mm z rur PE trójwarstwowych SDR 11
  w km 7+007 (456+104) – 90,0 mb
 4. W7 KOLIZJA – Likwidacja przewodu Dn 50mm w km ok. 9+444 (458+541) – 320,0 mb
 5. W8 – PRZYŁĄCZE MOP Stobierna – w km 10+421 (459+518)
 1. Budowa przewodu Dz 110mm z rur PE-HD SDR 11 – 588,0 mb
 2. Budowa przewodu Dz 110mm z rur PE-HD SDR 17 – 44,0 mb
 3. Budowa przewodu Dz 90mm z rur PE-HD SDR 17 – 290,0 mb
 4. Budowa przewodu Dz 63mm z rur PE-HD SDR 17 – 29,0 mb
 5. Budowa przewodu Dz 40mm z rur PE-HD SDR 17 – 13,0 mb
 6. Budowa przewodu Dz 32mm z rur PE-HD SDR 17 – 50,0 mb

 

KANALIZACJA SANITARNA

Projekt przewiduje przebudowę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z przyłączami do MOP-ów, na odcinkach kolizyjnych zgodnie z wydanymi przez Gestorów sieci warunkami technicznymi, oraz w nawiązaniu do  istniejących czynnych sieci kanalizacyjnych.

Wybudowane i przebudowane sieci kanalizacyjne uzbrojone zostaną w studnie betonowe  DN 1200mm, oraz – w przypadku kanalizacji tłocznej – w niezbędną armaturę.

Sieci kanalizacji sanitarnej zostały zaprojektowane w nawiązaniu do istniejącego
i projektowanego zagospodarowania terenu, projektowanego układu drogowego, oraz
w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej.

Przewidziano do wykonania następujące roboty budowlano-montażowe obejmujące:

 1. KS1 KOLIZJA w miejscowości Nienadówka w km 6+830 (455+927):
 1. Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200mm PVC SN8 - 15,3 mb
 2. Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 160mm PVC SN8 – 57,0 mb
 1. KST1 KOLIZJA - Przebudowa kanalizacji tłocznej Dz 225 w km 1+876 (450+974)
 1. Budowa kanalizacji tłocznej z rur PE-HD SDR 17 Dz 225mm - 493,0 mb
 2. Demontaż istniejącej kanalizacji tłocznej – 400,0 mb
 1. KST2 KOLIZJA - Przebudowa kanalizacji tłocznej Dz 225 w km 1+982 (451+078)
 1. Budowa kanalizacji tłocznej z rur PE-HD SDR 17 Dz 200mm - 235,0 mb
 2. Demontaż istniejącej kanalizacji tłocznej – 200,0 mb
 1. KST3 oraz KS3 – PRZYŁĄCZE MOP Nienadówka w km 5+762 (454+859):
 1. Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200mm PVC SN8 – 110,0 mb
 2. Budowa kanalizacji tłocznej z rur PE-HD SDR 17 Dz 110mm – 540,0 mb
 3. Przepompownia ścieków PS2 – 1 kpl
 1. KST4 KOLIZJA w miejscowości w km 6+749 (455+845):
 1. Budowa kanalizacji tłocznej z rur PE-HD SDR 17 Dz 90mm - 45,0 mb
 2. Demontaż istniejącej kanalizacji – 65,0 mb
 1. KST5 oraz KS2 – PRZYŁĄCZE MOP Stobierna w km 10+423 (459+520):
 1. Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200mm PVC SN8 – 663,0 mb
 2. Budowa kanalizacji tłocznej z rur PE-HD SDR 17 Dz 110mm – 33,0 mb
 3. Przepompownia ścieków PS1 – 1 kpl

 

                PRZEBUDOWA GAZOCIĄGÓW ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

Z uwagi na fakt, iż w miejscowości Nienadówka, istniejące gazociągi kolidują z rozwiązaniami drogowymi i z projektowanym obiektem inżynierskim 14WD zaprojektowano przebudowę tychże gazociągów średniego ciśnienia wraz z niezbędną armaturą zgodnie z warunkami wydanymi przez stosowne organy.

Zakres przebudowy gazociągów:

 1. Budowa gazociągu z rur PE-HD Dz 225 SDR 17,6 – 475,5 mb
 2. Budowa gazociągu z rur PE-HD Dz 75 SDR 17,6 – 89,0 mb
 3. Demontaż istniejących gazociągów i przyłączy gaz. Dz 25÷200mm – ok. 1075,0 mb

 

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

W ramach robót elektro energetycznych zostanie wykoanana:

Przebudowa sieci SN:

 1. L1 - Linia napowietrzna 15kV relacji Sokołów-Rudnik   km (0+000)
 2. L2 - Linia napowietrzna 15kV relacji Sokołów-Sarzyna  km (0+140)
 3. L3 - Linia napowietrzna 15kV relacji Sokołów-Leżajsk   km (2+060)
 4. L4 - Linia napowietrzna 15kV relacji Sokołów-Głuchów I km (2+505)
 5. L5 - Linia napowietrzna 15kV relacji Sokołów-Głuchów II km (2+870)
 6. L6 - Linia napowietrzna 15kV relacji Sokołów-Kolbuszowa I km (3+580)
 7. L7 - Linia napowietrzna 15kV relacji Sokołów-Rzeszów Staroniwa (4+920)
 8. L8 - Linia napowietrzna 15kV relacji Sokołów-Kolbuszowa I km (6+475)
 9. L9 - Linia napowietrzna 15kV relacji Sokołów-Rzeszów km (11+450)
 10. L10 - Linia napowietrzna 15kV relacji Sokołów-Rzeszów km (10+370)
 11. L11 - Linia napowietrzna 15kV relacji Sokołów-Rzeszów km (11+370 - 11+750)
 12. L12 - Linia napowietrzna 15kV relacji Sokołów-Rzeszów km (11+750 – 11+950)

Przebudowa sieci nN:

 1. Zasilanie kaplicy cmentarnej, przebudowa linii kablowej km (6+425)
 2. Linia napowietrzna relacji Stacja trafo. Nienadówka 4 km (6+750)
 3. Linia napowietrzna relacji Stacja trafo. Nienadówka 4 km (6+820)
 4. Linia napowietrzna relacji Stacja trafo. Nienadówka 4 km (6+820 - 6+980)
 5. Linia napowietrzna relacji Stacja trafo. Nienadówka 4 km (6+980 - 7+150)
 6. Linia kablowa relacji Stacja trafo. Nienadówka 4  km  (7+100)
 7. Linia napowietrzna relacji Stacja trafo. Stobierna 07-stadnina Cisówka km (9+570)
 8. Linia kablowa relacji Stacja trafo. Stobierna 08 km (10+250)

Przebudowa sieci WN 110 kV:

 1. Linia Ia relacji Rzeszów-Sokołów Małopolski stanowiska słupów (71-73)
 2. Linia II relacji Sokołów Małopolski-Leżajsk stanowiska słupów  (5-7)
 3. Linia Ib relacji Rzeszów-Sokołów Małopolski stanowiska słupów (63-66)
 4. Linia III relacji Rzeszów – Łańcut stanowiska słupów (68-75)

 Przebudowa sieci nn 750 kV:

 1. Przebudowa linii 750 kV relacji Rzeszów-Granica RP km (9+244)

 Budowa przyłączy:

 1. Urządzeń sterowania i zarządzania ruchem km (0+490)
 2. Węzła „Sokołów Małopolski” oświetlenie na skrzyżowaniu oraz zasilanie urządzeń sterowania ruchem km (2+100)
 3. Urządzeń sterowania i zarządzania ruchem km (3+500)
 4. Miejsca Obsługi Podróżnych „Nienadówka” w km (5+700)
 5. Miejsca Obsługi Podróżnych „Stobierna” w km (10+370)
 6. Urządzeń sterowania i zarządzania ruchem na km 460+847 (km 11+251) do km 461+247

Oświetlenie:

 • Węzła „Sokołów Małopolski” na skrzyżowaniu projektowanej drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka – Barwinek (odcinek Sokołów Małopolski – Stobierna) z droga wojewódzką nr 875
 • Miejsca Obsługi Podróżnych „Nienadówka” wraz z przylegającą projektowaną drogą S-19 Kuźnica Białostocka – Barwinek (odcinek Sokołów Małopolski – Stobierna) km 5+700
 • Miejsca Obsługi Podróżnych „Stobierna” wraz z przylegającą projektowaną drogą przy S-19 Kuźnica Białostocka – Barwinek (odcinek Sokołów Małopolski – Stobierna) w km 10+370.

 

PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE.S.A I WIST

 

 1. Kolizja 3T Orange
 • Kanalizacja teletechniczna RHDPE- 110 dwuotworowa- 231m.
 • Studnie SKR-2 – 6 szt.
 • Kable teletechniczne kanałowe XzTKMXpw 10x4x0,6 – 263 m.
 • Słupy kablowe ŻB-8,5 ze skrzynkami - 2 szt.
 • Demontaż linii teletechnicznej słupowej- 220m.
 • Demontaż słupów 4 szt.

 

 1. Kolizja 3T Wist 
 • Budowa rurociągu HDPE fi 32- 243 m.
 • Wciąganie i montaż kabla światłowodowego 12J- 243 m.
 • Kable teletechniczne kanałowe XzTKMXpw 4x2x0,5 – 243 m.

 

 1. Kolizja 4T Orange 
 • Kanalizacja teletechniczna RHDPE- 110 jednootworowa- 126 m.
 • Studnie SKR-2 – 4 szt.
 • Kable teletechniczne kanałowe XzTKMXpw 10x4x0,6 – 152 m.
 • Słupy kablowe ŻB-8,5 ze skrzynkami - 2 szt.
 • Demontaż linii teletechnicznej słupowej- 127m.
 • Demontaż słupów 3 szt.

 

 1. Kolizja 6T Wist
 • Przebudowa kanalizacji teletechniczna RHDPE- 110 czterootworowa- 55 m.
 • Studnie SKR-2 – 3 szt.
 • Przebudowa kabli światłowodowych 24J, 8J, 8J – 450 m
 • Przebudowa kable teletechniczne kanałowe3x XzTKMXpw 50x4x0,6 – 450 m.

 

 1. Kolizja 7T Orange
 • Kanalizacja teletechniczna RHDPE- 110 jednootworowa- 122 m.
 • Studnie SKR-2 – 7 szt.
 • Kable teletechniczne kanałowe XzTKMXpw 10x4x0,6 – 224 m.
 • Szafki kablowe SS20- 2 szt.

 

 1. Kolizja 8T Wist
 • Demontaż kabli teletechnicznych napowietrznych przyłączeniowych – 550 m.

 

 1. Kolizja 9T Wist
 • Budowa rurociągu kablowego 2 otworowego z rur RHDPE fi 40 – 609 m.
 • Studnie SKR-2 – 2 szt.
 • Wciąganie i montaż kabla światłowodowego 8J- 480 m.

 

 1. Kolizja 10T Orange 
 • Demontaż linii telekomunikacyjnej napowietrznej – 270m.
 • Demontaż słupów – 5 szt.

 

 1. Kolizja 11T Orange
 • Wykonanie zabezpieczenia istniejącego kabla światłowodowego ziemnego w rurociągu, biegnącego wzdłuż drogi krajowej nr 19 kolidującego z drogami dojazdowymi, rowami i innymi sieciami ziemnymi wymagający zabezpieczenia rurami ochronnymi dwudzielnymi A160PS w dwóch lokalizacjach o łącznej długości 85 m.

 

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO DLA POTRZEB SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM (SZR)

 1. Budowa kanalizacji teletechnicznej 4- otworowej z rur RHDPE-110 na łączną długość 13,6 km
 2. Budowa kanalizacji teletechnicznej 2- otworowej z rur RHDPE-110 na łączną długość 0,49 km
 3. Budowa studni kablowych SKR-2 na łączną ilość 171 szt.
 4. Budowa studni kablowych SKR-1 na łączną ilość  2 szt.
 5. Budowa studni kablowych SK-1 na łączną ilość  20 szt.

 

ROBOTY MELIORACYJNE

Zakres robót budowlanych ogranicza się do terenu zajętego przez pas drogowy roboty obejmują przebudowę rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej . Zakres rzeczowy obejmuje:

 • Zbieracze drenarskie z rur PCV o160 mm – 9400m
 • Studnie rewizyjne PCV 425 mm z osadnikiem – 105 szt.
 • Studnie rewizyjne PCV 600 mm z osadnikiem – 45 szt.
 • Wyloty drenarskie 160 mm – 28 szt.

 

WYBURZENIA

W ramach realizowanej inwestycji konieczne będzie wyburzenie niektórych budynków kolidujących z projektowaną drogą S-19.Zakres rzeczowy prac obejmuje:

 • wyburzenie 14 budynków mieszkalnych,
 • 30 gospodarczych,
 • likwidacje 6 reklam
 • przesunięcie lub zabezpieczenie 3 krzyży.