OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Ogrodzenie

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż całej drogi ekspresowej po obu jej stronach zaprojektowano ciągłe ogrodzenie z siatki metalowej o wysokościach określonych w decyzji środowiskowej - 2,20 m ponad gruntem z wyjątkiem odcinka od km 8+900 do km 9+900 (km 457+996,52 – 458+996,52) gdzie należy zastosować po obydwu stronach drogi ogrodzenie o wysokości 2,40 ponad gruntem. Siatka będzie posiadała następującą wielkość oczek: w strefie 0,0 do 0,5 m ponad gruntem: 2,5cm x 1,5 cm; w strefie od 0,5 m do 1,2 m ponad gruntem: 5 cm x 15 cm; w strefie od 1,2 m do 2,2 m/2,4 m ponad gruntem: 15 cm x 15 cm. Rozstaw słupów nie przekracza 300 cm. Minimalne zagłębienie siatki w gruncie wynosi 0,30 m. Na odcinkach migracji płazów, gadów oraz małych zwierząt, zgodnie z wymaganiami decyzji środowiskowej, konieczna jest budowa dodatkowych ogrodzeń ochronno – naprowadzających o wysokości 50 cm. Wygrodzenia herpetologiczne zostanie wykonane  z siatki stalowej o wielkości oczek nie przekraczających 0.5cm x 0.5cm, bądź prefabrykatów betonowych, stalowych lub polimerowych o wysokości 0,5 m. W przypadku wygrodzeń wykonanych z siatki zostanie ona wkopana na głębokość, co najmniej 10 cm. W przypadków zastosowania płotków z prefabrykatów wygrodzenia będą posiadały tzw. bieżnię (stopę równoległą do podłoża) ułatwiającą przemieszczanie się i zapobiegającą rozwojowi roślinności w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia. W górnej części na szerokości około 10cm wygrodzenia będą posiadały załamanie w kierunku przeciwnym do pasa drogowego, tworząc przewieszkę, uniemożliwiającą przedostawanie się płazów i gadów na drogę. Zakończenia poszczególnych linii wygrodzeń będą wykonane w formie „U” kształtnej powodując zawrócenie w kierunku przepustu zwierząt oddalających się od niego. Wygrodzenia zostaną w szczelny sposób połączone z siatką ogrodzeniową a na odcinkach na których wygrodzenia herpetologiczne będą prowadzone poza ogrodzeniem drogowym (m.in. przy DK19 i łączniku dróg wojewódzkich) płotki zostaną poprowadzone samodzielnie.

 

Ekrany akustyczne

Ze względu na występowanie przy przedmiotowym odcinku drogi zabudowy mieszkaniowej, podlegającej ochronie przed hałasem przewiduje się wykonanie ekranów akustycznych. Ekrany akustyczne zostały zaprojektowane o minimalnych parametrach gwarantujących dochowanie standardów ochrony środowiska zmieniającym Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 1 października 2012 r., (Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 1109).

Typy ekranów akustycznych:

 • odbijające (przezroczyste, bezbarwne) z pionowymi paskami grubości 2 cm, co 10 cm w kolorze czarnym

 

Tabelaryczne zestawienie ekranów akustycznych:

Nr ekranu

Kilometraż

Strona

 

Typ ekranu

 

Parametry techniczne

Długość
[m]

Wysokość [m]

EA2

od km 6+681 do km 7+059

(km dowiązany do istn. DK19 od km 455+778 do km 456+156)

Prawa

Ekran odbijający

378

2.0

EA1

od km 6+682 do km 6+944

(km dowiązany do istn. DK19 od km 455+779 do km 456+041)

Lewa

Ekran odbijający

262

2.0

 

Osłony przeciwolśnieniowe

Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaprojektowano osłony przeciwolśnieniowe dla zwierząt. Osłony zastosowano na przejściach dla zwierząt średnich, po obydwu stronach drogi na długości co najmniej 50 m od krawędzi przejścia (w każdym kierunku) o minimalnej wysokości równiej wysokości ogrodzeń ochronnych tj. 2,20 m oraz na krawędziach przejścia górnego dla zwierząt. Konstrukcja osłon przeciwolśnieniowych to ramy z kształtowników stalowych, obłożone elementami drewnianymi. Elementy drewniane powinny być zaimpregnowane i pomalowane na wytonowany kolor (brąz, zieleń).

Tabelaryczne zestawienie osłon przeciwolśnieniowych:

Nr

obiektu

Km

początku

Km końca

Długość

[m]

Strona drogi

Wysokość ekranu [m]

Typ

01PZ

0+034.50

0+143.50

109

Obustronnie

2,2

obłożony drewnem

04PG

1+418

1+528

110

Obustronnie

2,2

obłożony drewnem

10PZ

3+828

3+935

107

Obustronnie

2,2

obłożony drewnem

11PZ

5+109

5+220

111

Obustronnie

2,2

obłożony drewnem

17WE

0+145

DD18

0+343 DD18

198

Obie krawędzie górnego przejścia dla zwierząt

2,2

obłożony drewnem

 

 

Przejścia dla zwierząt
 • 01PZ – przepust stanowiący przejście dla zwierząt średnich pod drogą ekspresową S19 zespolony z ciekiem, w km 0+089,02 (km dowiązany do istn. DK19 449+185,54) o świetle poziomym 8.09 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt min. 3.52 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x3.5m (7m)
 • 02PZ – przepust dla płazów pod drogą ekspresową S 19 zespolony z ciekiem, w km 0+518.88 (km dowiązany do istn. DK19 449+615,40) o świetle poziomym 2.24m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt 1.5 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x0.75m (1.5m)
 • PZ- przepust dla małych zwierząt pod drogą ekspresową S19 zespolony z ciekiem, w km 1+457.24 (km dowiązany do istn. DK19 450+568,93) o świetle poziomym 4.74 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt 2 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x1.58m (3.16m)
 • 04PG- przejście dla zwierząt średnich zintegrowane z przejazdem gospodarczym pod drogą ekspresową S19,  w km 1+472,41  (km dowiązany do istn. DK19 450+573,80) o świetle poziomym 8.5 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt min. 4.5 m
 • przepust dla płazów pod drogą ekspresową S19 zespolony z ciekiem, w km 2+276.38 (km dowiązany do istn. DK19 451+372,90) o świetle poziomym 6,61 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt 1,5 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x2.20 m (4.40m)
 • PZ – przepust dla płazów pod łącznikiem dróg wojewódzkich DW 875 i DW 881 zespolony z ciekiem (przecięcie osi drogi z osią obiektu km 0+371.86) ) o świetle poziomym 6,61 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt 1,5 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x2.20 m (4.40m)
 • 07PZ w km 2+418.38 (km dowiązany do istn. DK19 451+514,90) o świetle poziomym 4.53m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt min. 1.64 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x1.51 m (3.02m)
 • PZ – przepust dla płazów pod łącznikiem dróg wojewódzkich nr 875 i nr 881 zespolony z ciekiem (przecięcie osi drogi DD07 z osią obiektu km 0+499.29) o świetle poziomym 4.53m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt min. 1.64 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x1.51 m (3.02m)
 • 09PZ- przepust dla małych zwierząt pod drogą ekspresową S19 zespolony z ciekiem, w km 3+590.06 (km dowiązany do istn. DK19 452+686,58) o świetle poziomym 5.55 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt 2 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x1.85 m (3.70m)
 • 10PZ – przepust stanowiący przejście dla zwierząt średnich pod drogą ekspresową S19, w km 3+881.61 (km dowiązany do istn. DK19 452+978,13) o świetle poziomym 6,4 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt min. 2.50 m
 • 11PZ- przepust dla zwierząt średnich pod drogą ekspresową S19 zespolony z ciekiem, w km 5+164.80 (km dowiązany do istn. DK19 454+261,32) o świetle poziomym 9.82 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt 3.5 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x3.5 m (7m)
 • 14WD- most (estakada) w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą powiatową nr 1217R w miejscowości Nienadówka (przejście dla zwierząt średnich), w km 6+732,63 km początku obiektu płyty pomostu, 6+889,83 – koniec płyty pomostu (km dowiązany do istn. DK19 455+829,16 – początek płyty pomostu, 455+986,36 – koniec płyty pomostu) o świetle poziomym 150 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt min. 4 m
 • przepust dla płazów pod drogą ekspresową S19,  w km 8+107.24 (km dowiązany do istn. DK19 457+203,76) o świetle poziomym 1.5 m i świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt 1.5 m
 • przepust dla małych zwierząt pod drogą ekspresową S19 zespolony z ciekiem,  w km 9+263.89 (km dowiązany do istn. DK19 458+360,41) o świetle poziomym 5.46 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt min. 2.20m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x1.82 m (3.64m)
 • PZ – przepust dla zwierząt małych pod drogą krajową nr 19 (przecięcie osi drogi DK19 z osią obiektu km 458+065.23) ) o świetle poziomym 5.46 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt min. 2.00m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x1.82 m (3.64m)
 • 17WE- przejście dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową S19, w km 9+518.78 (km dowiązany do istn. DK19 458+615,29) o szerokości (część dostępna dla zwierząt) min. 50m.
 • -przepust dla płazów pod drogą ekspresową S 19 zespolony z ciekiem, w km 9+647.98 (km dowiązany do istn. DK19 458+744,50) o świetle poziomym 3.39 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt min. 2.02 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x1.13 m (2.26m)
 • PZ – przepust dla płazów pod drogą ekspresową S19 zespolony z ciekiem (przecięcie osi drogi S19 z osią obiektu km 9+647.98, km dowiązany do istn. DK19 458+744,50) o świetle poziomym 3.39 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt min. 1,50 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x1.13 m (2.26m)
 • przepust dla małych zwierząt pod drogą ekspresową S19 zespolony z ciekiem, w km 10+709.60 (km dowiązany do istn. DK19 459+806,12) o świetle poziomym 6.48 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt 2,0 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x2.16 m (4.32m)
 • przepust dla małych zwierząt pod drogą ekspresową S19 zespolony z ciekiem, w km 10+797.12 (km dowiązany do istn. DK19 459+893,64) o świetle poziomym 4.59 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt 2 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x1.53 m (3.06m)
 • 21PZ- przepust dla płazów pod drogą ekspresową S19 zespolony z ciekiem, w km 11+263.99 (km dowiązany do istn. DK19 460+360,51) o świetle poziomym 2.1 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt 1,5 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x0.75 m (1.50m)
 • 23PZ- przepust dla płazów pod drogą ekspresową S19 zespolony z ciekiem, w km 11+448.50 (km dowiązany do istn. DK19 460+545,02) o świetle poziomym 2.18 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt 1.5 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x0.75 m (1.5m)
 • 24PZ- przepust dla małych zwierząt pod drogą ekspresową S19 ,w km 12+116.59 (km dowiązany do istn. DK19 461+213,11) o świetle poziomym 1.75 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt 1.5 m
 • 25PZ- przepust dla płazów pod drogą ekspresową S19 zespolony z ciekiem, (wydłużenie istniejącego przepustu), w km 12+301.85 (km dowiązany do istn. DK19 461+398,37) o świetle poziomym 1.5 m, świetle pionowym przestrzeni dostępnej dla zwierząt 0.82 m i półkach dla zwierząt o szerokości 2x0.5 m (1

Koryta cieków w przepustach zlokalizowane będą w środku konstrukcji, a po obu stronach cieku będą znajdować się pasy suchego terenu pełniące funkcje półek dla zwierząt. Przyjęte rozwiązanie techniczne zapewni wykorzystanie skarp cieku również, jako przejścia.

Projekt zakłada wykonanie połączeń konstrukcji półek z terenem. Nachylenie korytarzy naprowadzających w stopniu wystarczającym zapewnią poprawne wykorzystanie i funkcjonowanie tych przejść .Zaprojektowano nachylenie najść na przejście górne dla zwierząt 17WE nie przekraczające 15% (9°) a na przejściach 01PZ, 02PZ, 03 PZ, 06PZ, 06APZ, 07PZ, 07A PZ, 09 PZ, 15 PZ, 16 PZ, 16A PZ, 18 PZ, 18A PZ, 19 PZ, 20 PZ, 21 PZ, 23 PZ, 24 PZ, 25PZ nachylenie nie przekraczające 1:3 (18°), na przejściach 04WG, 10PZ, 11PZ, 14WE najścia na przejścia zostały poprowadzone po terenie płaskim.

Biotechniczne umocnienia brzegów i dna

Półki, skarpy oraz dno rowów w obiektach stanowiących przejścia dla zwierząt zespolonych z ciekami zostaną wykonane w technologii geokraty z narzutem kamiennym (otoczakami) doklinowanym drobniejszymi frakcjami kruszywa, pokrytym gruntem. Umocnienie brzegów przebudowywanych rowów melioracyjnych zostanie wykonane kiszką faszynową Ø20cm, powyżej ułożony na skarpach pas darniny do wysokości 0,5 m, a pozostała część skarp zostanie obsiana mieszanką nasion traw na humusie gr. 15cm, alternatywnie rowy mogą zostać umocnione: w dnie - płyty otworowe, na skarpie – jeden rząd płyt otworowych (L=60 cm), pozostała część skarp - humusie gr. 15cm + obsiew mieszanką nasion traw. W miejscach wylotów kanalizacyjnych – skarpę, przeciwskarpa i dno rowu należy umocnić narzutem kamiennym w geokracie na długości 0,9 m powyżej i 0,9 poniżej osi wylotu.

 

Odprowadzenie wód opadowych.

Na całym projektowanym odcinku zastosowano zastawki (zamknięcia awaryjne) umożliwiające odcięcie odpływu wód z rowów przydrożnych do rowów melioracyjnych. Zastawki zostaną zamontowane na wlotach z rowów do rurociągów doprowadzających do zespołów oczyszczających lub na wylotach do rowów.

 

Oczyszczanie spływów powierzchniowych poprzez urządzenia oczyszczające (osadniki)

Projekt zakłada wykonanie osadników OS13 i OS14 kolejno w km 3+588 oraz w km 3+590, które będą oczyszczały wody opadowe trafiające potem do odbiornika w km 452+690 (rów T-6 km ok. 3+589 wg PB).

Osadniki zaprojektowano również w km 6+784 (OS19) oraz w km 6+790 (OS20), które oczyszczą wody opadowe trafiające do odbiornika w km 455+880 (potok Nienadówka, km ok. 6+788 wg PB).

 

Oczyszczanie spływów powierzchniowych poprzez urządzenia podczyszczające substancje ropopochodne (separatory)

Projekt przewiduje wykonanie urządzeń podczyszczających – separatorów – w celu usunięcia substancji ropopochodnych z wód opadowych powstałych na terenach miejsc obsługi podróżnych.

 

Nasadzenia zieleni

Ze względów krajobrazowych oraz w celu ograniczenia hałasu i zanieczyszczeń powietrza na terenach o dużych walorach przyrodniczych, a także dla ochrony terenów rolniczych i zabudowy zostaną  wykonane nasadzenia pasów zieleni wysokiej i/lub średniej. Projekt zakłada wykonanie nasadzeń zieleni naprowadzającej zwierzęta na przejścia. Do wykonania nasadzeń posłużono się gatunkami rodzimymi i charakterystycznymi dla miejscowych warunków siedliskowych.

Projekt przewiduje wykonanie nasadzeń od km 2+603,5  do km 4+090 (km dowiązany do istn. DK 19 od ok. 451+700 do ok. 453+185) po stronie wschodniej; od km 3+903,5  do km 5+400  (km dowiązany do istn. DK 19 od ok. 453+000 do ok. 454+496.5) po stronie zachodniej; od km 7+903,5 do km 10+103,5 (km dowiązany do istn. DK 19 od ok. 457+000 do ok. 459+200)  wzdłuż drogi serwisowej; od km 9+245  do km 9+675  (km dowiązany do istn. DK 19 od ok. 458+340 do ok. 458+770) wzdłuż istniejącej drogi krajowej Nr 19;od km 11+043.5  do km 11+ 653.5 (km dowiązany do istn. DK 19 od ok. 460+140 do ok. 460+750) po stronie zachodniej  oraz w km 1+903,5 (km dowiązany do istn. DK 19 ok. 451+000).